Zini savu D vitamīna līmeni asinīs!

D vitamīns ir taukos šķīstošs vitamīns, kas uzkrājas organismā, taču diemžēl dati rāda, ka lielākoties mums nav D vitamīna rezervju, gluži pretēji – 50% pasaules iedzīvotāju ir D vitamīna nepietiekamība, 1 miljardam – deficīts. [1]

 

Pirms vairākiem gadiem Latvijā veikts pētījums parādīja, ka tikai piektdaļai iedzīvotāju D vitamīns ir pietiekamā līmenī, bet vidēji (neatkarīgi no dzimuma) tas ir 20,1 ng/ml, kas ir vērtējams kā nepietiekams. Turklāt 53% ir D vitamīna deficīts! Ziemas laikā Latvijas iedzīvotājiem ir ļoti zems D vitamīna līmenis – 15,1 ng/ml, kas atbilst D vitamīna deficītam. Vasarā – vidēji tas ir 23,0 ng/ml. [2] Lai arī pēdējos gados D vitamīna līmeni Latvijā nosaka arvien biežāk, D vitamīna normu sasniedz vien ceturtdaļa. [3]

 

Ārsts var rekomendēt noteikt vitamīna 25(OH)D līmeni laboratorijā. Uzzini, ko norāda analīžu cipari! [4]

 

<20 ng/ml       –          D vitamīna deficīts

21-29 ng/ml    –          D vitamīna nepietiekamība

30-150 ng/ml –           D vitamīna līmenis pietiekams/optimāls

>150 ng/ml     –          D vitamīna līmenis toksisks

 

Lai iegūtu labvēlīgus efektus no D vitamīna lietošanas, tā līmenim asinīs jābūt 45–50 ng/ml! [3]

 

Literatūra

  1. Omeed Sizar; Swapnil Khare; Amandeep Goyal; Pankaj Bansal; Amy Givler. Vitamin D Deficiency. StatPearls Publishing; 2020 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532266/ Accessed June, 2020
  2. Semjonova J., Mukāne M., D vitamīns Latvijā 2011 un 2012 gadā, zinātniski pētnieciskais darbs RSU, LOKMSA, skatīt tiešsaistē http://www.osteoporozesasociacija.lv/uploads/PDF/Biedru%20saraksts/MMukane_IRasa_D_vitamins_petijumi_2015.pdf Accessed June, 2020
  3. Mukāne. D vitamīns. Cik cik profilaksei, cik ārstēšanai? Kaulu veselība. LOKMSA, 2017. gada rudens. Nr.9 https://kauluveseliba.lv/lv/d-vitamins-cik-profilaksei-cik-arstesanai/ Accessed June, 2020
  4. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 96, Issue 7, 1 July 2011, Pages 1911–1930, https://doi.org/10.1210/jc.2011-0385 Accessed June, 2020